Tømrermester Holger Buch-Larsen


Falstersgade 23
8600 Silkeborg

Tlf. 30 50 64 22
holger@hb-l.dk
Opgaver

Mangler du lige prikken over i’et?...
Af opgaver har der gennem årene været mange forskellige, så jeg har prøvet det meste og den baggrund fået et bredt erfaringsgrundlag.

Sammenholdt med eget maskinværksted, kan jeg hjælpe med at løse de fleste af dine håndværksproblemer. Jeg har løst diverse opgaver for private, boligselskaber og offentlige institutioner, både når det gælder reparationer, renoveringer, nybygninger samt til- og ombygninger.

Tømrermester Holger Buch-Larsen er et mindre tømrerfirma, der beskæftiger sig med arbejdsopgaver inden for:

Tag:
Etablering af nyt tag
Etablering af undertag
Renovering af eksisterende tag
Specielle løsninger vedr. tag / tagkonstruktioner
Isætning af ovenlysvinduer
Diverse inddækninger
Udskiftning af sternbrædder

Kvist:
Etablering / renovering af kviste

Vinduer & døre:
Udskiftning / renovering af vinduer & døre
Udskiftning / renovering af termoruder, karme,
glas- og tætningslister, m.m.
(Stor erfaring med Velux)

Loft:
Udskiftning af loftsbeklædning
Udskiftning af loftslem, skyggelister m.m.

Gulve & trapper:
Udskiftning / renovering af trægulve, fodlister m.m.
Udskiftning / renovering af trætrappe, trin, gelænder m.m.

Diverse:
Fremstilling af div. specialopgaver
Udskiftning / renovering af skabe, bordplader m.m.
Forskellige former for isolering
Store og små reparationer

Om- og tilbygning:
Udnyttelse af loftsrum og kælder til beboelse
Opsætning af skillevægge
Opførsel af hems
Renovering af facader
Opførsel af udestuer og terrasser (træ)
Opførsel af carport, skur og lign.

Forsikringsskader:
Indbrud
Vandskader / stormskader
Råd- og svampeskader